Portfolio

Home/Portfolio

Та нэг хуудас дээр хэдэн ч портфолио оруулах боломжтой

Портфолио бүр өөр өөрөөр харагдах боломжтой бөгөөд хуудаслалт филтер зэргийг нууж хаах боломжтой

Филтер болон хуудаслалтыг нууж хаахаас гадна зургийн хэмжээ, харагдах тоо зэргийг та өөрийн хүсснээр тохируулах боломжтой

Эдгээр нь зөвхөн жишээ бөгөөд та Портфолио цэсний дэд хэсгүүдэд байгаа жишээ хуудсуудыг үзэж сонирхоорой.

Эдгээр жишээнүүд хангалтгүй байвал бидний танд зориулж бэлдсэн видео хичээлүүд нарийвчлан тайлбарлсан документэйшн танд туслах болно.